Disclaimer

De verkoper-promotor wijst er uitdrukkelijk op dat de vooropgestelde verhuuropbrengst en rendement, tijdens het verkoopsgesprek of op eender welk document dat werd voorgelegd of ondertekend, slechts als voorbeeld gebruikt kan worden, zonder enige garantie en dus geen enkele contractuele verbintenis kan impliceren tussen partijen. Onjuistheden, onvolledigheden en vergissingen kunnen nooit tegenstelbaar zijn aan de promotor of de exploitant. Brochures en rendementsprognoses zijn gemaakt enkel en alleen ter algemene informatie. De informatie en cijfers in brochures, publiciteit, rendementsprognoses, ... zijn afkomstig van externe bronnen die als objectief aanschouwd worden maar waar géén garantie gegeven wordt omtrent hun juistheid. Deze bronnen omvatten overheidsinstanties, agentschappen, onafhankelijke onderzoeksbureaus, etc. De promotor biedt geen garantie dat de informatie volledig correct is. Elke geïnteresseerde dient voor zichzelf de juistheid van de informatie te verifiëren. De promotor sluit alle mogelijkheden van garanties, condities en verbintenissen uit die uit één van deze documenten zouden kunnen voortvloeien alsook biedt het géén enkele garantie op winst of bescherming tegen mogelijke verliezen op korte of lange termijn. Volgens de Europese regelgeving zijn wij zelfs verplicht u te vermelden dat het rendement ook negatief kan zijn.